Oczyszczanie

Samozasysające pompy odśrodkowe Varisco serii J w oczyszczalni do przepompowywania wody brudnej.

Samozasysające pompy odśrodkowe Varisco ST-R do pompowania medium z cząstkami stałymi. Zastosowanie całkowicie otwieranych pokryw pompy Varisco umożliwia usuwanie zatorów i konserwację w terenie bez konieczności odłączania od przewodów rurowych.