O nas

Założona w 1932 roku firma Varisco S.r.l. cieszy się w wielu krajach renomą producenta wysoce niezawodnych pomp do przepompowywania mediów ściernych z ciałami stałymi w zakładach przemysłowych i oczyszczalniach ścieków.
Firma Varisco specjalizuje się w projektowaniu samozasysających pomp odśrodkowych z wirnikami półotwartymi i pomp wyporowych — zwłaszcza tych o zazębieniu wewnętrznym — przeznaczonych do cieczy o wysokiej lepkości. Ofertę uzupełniają urządzenia przeciwpożarowe zgodne z normą EN 12845 i dostępne w różnych konfiguracjach.
Ludzie, którzy pracują dla firmy Varisco lub z nią współpracują — technicy i inni specjaliści — są jej najważniejszym zasobem. Sukces osiągnięty na wysoce konkurencyjnym rynku jest wynikiem doskonałej pracy zespołowej, która opiera się na synergii między indywidualnymi umiejętnościami i doświadczeniem w danej dziedzinie. Takie podejście pozwala nam zapewnić klientom skuteczny serwis oraz konkretną pomoc w wyborze, instalacji i okresowej obsłudze technicznej najlepszych rozwiązań — za pośrednictwem sieci partnerów handlowych i serwisowych.
Zakład produkcyjny znajduje się w Padwie. Tam też projektujemy pompy i testujemy je we własnym centrum badawczo-rozwojowym.

Firma Varisco przeznacza znaczne środki na utrzymanie się w czołówce producentów pomp, w czym wydatnie pomaga jej centrum badawczo-rozwojowe, mieszczące się w osobnym, trzypiętrowym budynku przylegającym do fabryki. Filarem centrum badawczo-rozwojowego jest laboratorium badawcze pomp, które dzieli się na dwa odrębne obszary: „woda” (pompy rotodynamiczne) i „olej” (pompy objętościowe).

Pomysły naszych inżynierów sprawdzone w rzeczywistych warunkach eksploatacji pozwalają nabywcom produktów Varisco czerpać liczne korzyści płynące z wykorzystanej wiedzy i opracowanych technologii.

Certyfikaty

Firma Varisco zawdzięcza swoje sukcesy strategicznym decyzjom podejmowanym każdego dnia. Traktuje priorytetowo systemy zarządzania jakością — pozwalające upraszczać strukturę organizacyjną i uzyskiwać certyfikaty jakości — a także poszanowanie środowiska naturalnego oraz troskę o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.